Quy chế hoạt động
I. Nguyên tắc chung và Quy định chung

Nguyên tắc chung
✓ Website https://oddlogistics.com/ thuộc quyền sở hữu và điều hành của Công ty Cổ phần ORDERDI (Dưới đây được gọi là “Ban Quản Trị”), là website giúp bạn quản lý hàng hoá, vận chuyển từ Trung Quốc tới Nhật Bản nhanh nhất với giá tốt nhất.
✓ Website https://oddlogistics.com/ sẽ cung cấp hình ảnh, trọng lượng, mã vận chuyển trong nước, mã vận chuyển quốc tế. Khách Hàng hoàn toàn được yên tâm về các thông tin của gói hàng là chính xác.
✓ Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ nội dung của Quy chế hoạt động này, đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật liên quan tới trách nhiệm của mình trong quá trình tham gia Website https://oddlogistics.com/.
✓ Ban Quản Trị giữ quyền sửa đổi, bổ sung nội dung của Quy chế hoạt động này theo từng thời điểm, theo tình hình cung cấp dịch vụ trên Website https://oddlogistics.com/ và theo quy định của pháp luật của nước sở tại.

Quy định chung
Trong Quy chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ như dưới đây sẽ được định nghĩa như sau:
- Website https://oddlogistics.com/: Là website cung cấp nền tảng online giúp bạn quản lý, vận chuyển hàng hoá từ Trung Quốc tới Nhật Bản nhanh nhất với giá tốt nhất.
- Khách Hàng: Là (các) cá nhân/tổ chức có nhu cầu quản lý hàng hoá, sử dụng dịch vụ vận chuyển trên Website https://oddlogistics.com/.
- Thông Tin Cá Nhân bao gồm thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân/ tổ chức bao gồm: tên, tuổi, địa chỉ.

Đóng góp cho website https://oddlogistics.com/
Bằng việc gửi ý kiến, đề nghị hoặc đề xuất đóng góp cho Ban Quản Trị, Khách Hàng và Khách Hàng xác nhận và đồng ý rằng:
− Đóng góp của Khách Hàng và Khách Hàng không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền.
− Ban Quản Trị không có nghĩa vụ giữ bí mật, thể hiện hay ám chỉ, liên quan đến các đóng góp.
− Ban Quản Trị có quyền sử dụng hoặc công bố (hoặc chọn việc không sử dụng hoặc công bố) các đóng góp này vì bất cứ mục đích gì.
− Ban Quản Trị có thể có những cách thức tương tự với những đóng góp để xem xét và phát triển.
− Đóng góp của Khách Hàng và ý kiến đóng góp trở thành tài sản của Website https://oddlogistics.com/, nó không phát sinh bất kỳ nghĩa vụ nào của Ban Quản Trị đối với Khách Hàng.

Điều khoản áp dụng
− Quy chế hoạt động này có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên Website https://oddlogistics.com/.
− Ban Quản Trị bảo lưu quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung của Quy chế hoạt động này cho phù hợp với hoạt động thực tế hoặc/và phù hợp với quy định của pháp luật bằng cách đăng tải nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung lên Website https://oddlogistics.com/.
− Quy chế điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung có hiệu lực kể từ 00:00 phút của ngày thứ 5 (năm) được đăng tải trên Website https://oddlogistics.com/. Khách Hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ bằng cách tiếp tục truy cập vào website sau khi nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung của Quy chế này được đăng tải, đồng nghĩa với việc Khách Hàng đồng ý tuân thủ các nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung đó.
− Quy chế hoạt động này, thông báo, chính sách và quy định đăng tải trên Website https://oddlogistics.com/ được coi là toàn bộ sự thỏa thuận giữa Khách Hàng, Ban Quản Trị và có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên Website https://oddlogistics.com/.

Điều khoản cam kết
Khách Hàng tham gia hoạt động đăng tải thông tin Sản phẩm, hàng hóa trên Website https://oddlogistics.com/ cam kết tuân thủ tất cả các nội dung của Quy chế hoạt động này.
Mọi thắc mắc của Khách Hàng liên quan đến Quy chế hoạt động này và hoạt động chia sẻ Sản phẩm, hàng hóa trên Website https://oddlogistics.com/, vui lòng liên hệ với Ban Quản Trị theo thông tin dưới đây:
CÔNG TY CỔ PHẦN ORDERDI
Địa chỉ: Tầng 2, 29T1 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại: 089 689 5500 Email: orderdi88@gmail.com


CÔNG TY CỔ PHẦN ORDERDI
GIÁM ĐỐC

ĐỖ THANH BÌNH
Tổng đài hỗ trợ: +84896895500 (Việt Nam)/+819056767859 (Nhật Bản)
Email liên hệ: orderdi88@gmail.com
Trụ sở chính: Tầng 2, 29T1 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Trụ sở Nhật Bản: 543-0032 大阪府大阪市天王寺区細工谷1-4-18, +819056767859
© 2021 - Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Orderdi
Mã số doanh nghiệp: 0109548080 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 11/03/2021